Sleme enokapnice

Sleme enokapnice

Današnja najljubša arhitekturna rešitev je streha enokapnica, sestavljena iz različnih preprostih ravnin. Običajno pri teh tradicionalni zaključek strehe s slemenjakom ni mogoče izvesti. Namesto dragih, zapletenih in manj estetskih zaključkov s kovinskimi ploščami, dodatna oprema podjetja CREATON ponuja enako rešitev.

Osnovni element je strešnik za enokapnico, h kateri spada še prezračevalni strešnik za enokapnico in krajnik za enokapnico (v desni in levi izvedbi). Znotraj sistema je rešeno tudi varno pritrjevanje posameznih elementov.

Dodatni elementi in dodatki, ki se uporabljajo pri izdelavi slemena enokapnice, so CREATON-ov lastni razviti izdelek pri čemer so bile upoštevane posebnosti sistema.

 

Dodatni elementi za sleme enokapnice

 

Stiskani keramični strešniki

Slemenski strešnik za enokapnico

Slemenski strešnik za enokapnico

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje slemena enokapnice, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja. Širina je enaka širini osnovnega strešnika, zato za nadaljevanje pokrivanja lahko postavite v najvišjo vrsto. Pritrdi se z univerzalno vetrno sponko.

Krajnik za enokapnico

Krajnik za enokapnico

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje stičišča slemena enokapnice in obrobe, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja.

Crijep polovica za jednostrešni krov

Polovični strešnik za enokapnico

Tudi pri izdelavi enokapne strehe lahko pride do primerov, da je za estetsko in varno zapiranje vrste s strešniki potreben polovični strešnik, s čimer se izognemo rezanju ali drugim manj strokovnim rešitvam. V takšnih primerih se lahko uporabi polovični strešnik za enokapnico.

Vlečeni keramični strešnik (bobrovec, zareznik)

Slemenski strešnik za enokapnico

Slemenski strešnik za enokapnico 

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje slemena enokapnice s kritino iz bobrovcev, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja. Širina je enaka širini osnovnega strešnika, zato za nadaljevanje pokrivanja lahko postavite v najvišjo vrsto. Izdelek je izdelan v kratki in dolgi različici. Pritrdi se z univerzalno vetrno sponko.

Betonski strešnik

Slemenski strešnik za enokapnico

Slemenski strešnik za enokapnico 

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje slemena enokapnice, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja. Širina je enaka širini osnovnega strešnika, zato za nadaljevanje pokrivanja lahko postavite v najvišjo vrsto. Pritrdi se z univerzalno vetrno sponko.

Krajnik za enokapnico

Krajnik za enokapnico

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje stičišča slemena enokapnice in obrobe, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja.

Polovični strešnik za enokapnico

Polovični strešnik za enokapnico

Dodatni element za varno in strokovno zapiranje slemena enokapnice, je iz enakega materiala kot kritina in ne zahteva vzdrževanja. Širina je enaka kot širina polovičnega strešnika. Pritrdi se z univerzalno vetrno sponko.