Kakovost, varno delo, okoljska in energetska politika

Kakovost, varno delo, okoljska in energetska politika pri CREATON South-East Europe Kft.

Poglavitni cilj naše družbe CREATON South-East Europe Kft. je, da bi kot  stabilno, na dolgi rok uspešno podjetje ter z okrepitvijo znamke CREATON,  imeli inovativno, vodilno funkcijo znotraj gradbenega segmenta, na trgu krovsko-fasadnih produktov. To skušamo doseči ob vedno strožjih zakonskih predpisih in pričakovanjih, ob spreminjajočih se želj kupcev in trga ter z zadovoljitvijo zahtev naših partnerjev, poleg tega pa želimo s trajnostnim razvojem, procesno usmerjenim pristopom ter z rizičnim načinom razmišljanja, vse to pa z uporabo energetskih surovin, ki so nam na voljo.

Naša dolžnost je, da vsakemu, ki dela pri CREATON-u ali za njegove potrebe,zagotovimo čisto, zdravo in varno delovno okolje.

Naš cilj je proizvodnja okolju prijaznih izdelkov najvišje kakovosti z najnižjo možno porabo energije.

Varno delo je vedno in povsod, v vseh dejavnostih CREATON-a, najpomembnejše vodilo. Za nas je edini sprejemljiv cilj delo brez nezgod ter zmanjšanje bolezni na delovnem mestu na nič.

Spremljanje varnosti je ena od ključnih odgovornosti voznikov. Osnovno pričakovanje do naših voznikov je strast do varnostnih vprašanj ter odprta komunikacija.

V interesu vzdrževanja standardov varstva pri delu, v duhu preventivnih pristopov opazujemo, popravljamo okoliščine za varnost in zdravje na delu v naši dejavnosti. Vedenje/obnašanje naših zaposlenih in njihovih družinskih članov ter dobaviteljev v zvezi z varnim delom krepimo s pomočjo našega programa SAFESTART.

Zaradi izpolnjevanja zahtev glede vodenja kakovosti ter s ciljem uspešnosti tega sistema neprestano spremljamo proizvodne in kakovostne parametre, parametre postopkov ter tveganja raznih dejavnikov ter povratne informacije kupcev. Zadovoljstvo kupcev dosegamo z razvijanjem tehnologij in izdelanih materialov ter z neprestanim izobraževanjem naših delavcev. Zaposlene se trudimo navdihovati, da bi bili po svojih najboljši zmožnostih orientirani k cilju, da bi delovali učinkovito ter vzpodbudno. Tudi pri izbiri nove delovne moči se trudimo, da imajo veliko strokovnosti, znanj in izkušenj na določenem področju.

Pri uvedbi novih izdelkov ali posodobitvi že obstoječih upoštevamo želje kupcev, ki se navezujejo na estetiko, na natančnost ujemanja kritine in ploščinske ustreznosti ter na dolgo življenjsko dobo.

CREATON South-East Europe Kft.

Naš moto: zadovoljen in vračajoč kupec je naša najboljša vizitka.

Naše prepričanje je, da je učinkovito okoljsko, zdravstveno in varnostno vodenje, prizadevanje za energetsko učinkovitost, razvijanje naše poslovne strukture, postopkov in orodij oziroma reševanje vedenjskih, organizacijskih in tehničnih problemov nepogrešljivo za doseganje odličnosti delovanja.

Neprestano razvijamo naš vodstveni sistem (kvaliteta, okolje, delo-zdravje-varnost in energija), ocenjujemo možna tveganja  s preračunanjem celotnega življenjskega cikla naših procesov in izdelkov oziroma z učinkovito uporabo dosegljivih energetskih virov. Tudi s tem se trudimo minimalizirati, z našo dejavnostjo povzročene, škodljive okoljske obremenitve ter preprečevanje onesnaženja.

Po predpisih o kakovostih standarda ISO 9001, po okoljevarstvenem standardu ISO 14001, po energetskem standardu ISO 50001 ter po standardu BS OHSAS 18001, vzdržujemo sistem vodenja varstva pri delu, katerega s certifikatom potrjuje tudi zunanji strokovnjak.

Z dobavitelji in podizvajalci vzdržujemo korekten partnerski odnos. Od njih pričakujemo, da naše zahteve izpolnijo na najvišji možni ravni.  Pri združenju izoblikovanim integriranim vodstvenim sistemon ponujamo vzorčni primer našim partnerjem.

Naši vodstveni sistemi so osnovani na jasno določenih dolžnostih, na vključevanju ljudi, standardih, komunikaciji, upravljanju s tveganji, izobraževanjih, meritvah in preučevanju knjig.