Kakovost, varno delo, okoljska in energetska politika

Celostna politika (kakovost, okolje, zdravje in varnost, energija) 

Poglavitni cilj naše družbe CREATON South-East Europe Kft. je, da bi kot stabilno, dolgoročno uspešno podjetje s krepitvijo blagovne znamke CREATON dosegli inovativen in vodilni položaj na trgu krovskih izdelkov.

Nenehno spreminjajoče se zahteve trga in strank ter zahteve zainteresiranih strani, trajnostni razvoj skušamo doseči s procesno usmerjenim pristopom, pristopom na podlagi tveganja in upoštevanjem veljavnih zakonskih določb z izkoriščanjem razpoložljivih virov, hkrati pa zagotoviti čisto, zdravo in varno delovno okolje za vse naše zaposlene in poslovne partnerje, ki opravljajo delo na naših poslovnih lokacijah.

Naš cilj je proizvajati in tržiti izdelke najvišje kakovosti, vse to z okolju prijaznim in energetsko učinkovitejšimi postopki izdelave.

Varnost pri delu je najpomembnejša osnovna vrednota podjetja CREATON SEE Kft., katere edini in sprejemljiv cilj je delo brez nezgod ter zmanjšanje bolezni na delovnem mestu na nič. Varnost pri delu, varovanje zdravja in psihološka varnost sta ključni nalogi naših vodstvenih delavcev, za kar je nujno potrebno sodelovanje z zaposlenimi, pa tudi možnost komunikacije s predstavniki zaposlenih in Organizacijo za varnost in zdravje pri delu (MEB). Da bi ohranili in izboljšali standarde varnosti pri delu, s krepitvijo ozaveščenosti o preventivnem pristopu stalno spremljamo in izboljšujemo okoliščine/pogoje za varnost pri delu in zdravje na delu v naši dejavnosti.

Da bi izboljšali učinkovitost sistema vodenja kakovosti, sistematično analiziramo parametre proizvodnje in kakovosti, tveganja naših postopkov in povratne informacije naših poslovnih partnerjev. Razvoj proizvodnih tehnologij in nenehno izobraževanje zaposlenih vodi do zadovoljstva naših kupcev.

Pri uvajanju novih izdelkov in posodobitvi že obstoječih, upoštevamo estetska pričakovanja naših kupcev, vključno z zahtevami za natančno prileganje, enakomernost in trajnost strešnih konstrukcij.

Prepričani smo, da so naša prizadevanja za varovanje okolja in razumno porabo energije, razvoj našega poslovnega modela, postopkov in metod ter obvladovanje strukturnih in tehničnih problemov, povezanih s splošnim odnosom, bistvenega pomena za doseganje odličnosti poslovanja.

Naš nadzorni sistem nenehno izboljšujemo z ocenjevanjem vseh možnih tveganj in s ponovnim upoštevanjem celotnega življenjskega cikla naših postopkov in izdelkov. Nenehno izboljšujemo učinkovitost porabe energije in si dodatno prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali z našo dejavnostjo povzročene škodljive obremenitve okolja in preprečili onesnaževanje zraka ali tal.

Z dobavitelji in poslovnimi partnerji vzdržujemo korektne in kooperativne poslovne odnose in od njih pričakujemo, da bodo izpolnili naše zahteve na najvišji možni ravni.

Da bi dosegli cilje, določene v tej politiki, naše podjetje upravlja in izboljšuje sisteme nadzora kakovosti, okolja, vatnosti pri delu in varovanja zdravja ter upravljanje z energijo v skladu s standardi ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 in ISO 50001: 2018 in jih je potrdil pooblaščeni certifikacijski organ.

Lenti, 15. November 2022