PRIROČNIK ZA RAVNANJE S PODATKI

Namen tega priročnika je popoln opis dejavnosti obdelave podatkov, ki jih izvaja družba CREATON South-East Europe Kft. (sedež: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; matična številka: 20-09-066613) kot upravljavec podatkov v okviru svojih dejavnosti trženja in prodaje, zlasti pri delovanju spletne strani www.creaton.si , v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679 ("GDPR").

 

1. Upravljavec podatkov

Družba CREATON South-East Europe Kft. (sedež: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.; matična številka družbe: 20-09-066613; telefonska številka: +36 92 551 550; e-poštni naslov: info@creaton.hu) je upravljavec (v nadaljnjem besedilu "CREATON" ali "upravljavec") dejavnosti obdelave podatkov iz tega obvestila.

 

2. NAMEN UPRAVLJANJA PODATKOV, KROG UPRAVLJANIH PODATKOV, PRAVNA PODLAGA ZA UPRAVLJANJE PODATKOV

CREATON obdeluje osebne podatke, ki so določeni v Prilogi št. 1, za namene in na pravnih podlagah, navedenih v tej prilogi, v okviru svojih dejavnosti obdelave podatkov, kot je določeno v tem obvestilu.

Če obdelava podatkov temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolitev, potrebna za obdelavo, dana prostovoljno. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli preklicati svojo privolitev s svojo pisno izjavo upravljavcu, pod pogojem, da to ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. V kolikor pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne privoli v obdelavo le teh ali prekliče svoje predhodno dano soglasje, lahko to povzroči, da CREATON posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo mogel zagotoviti ustrezne storitve (npr. izpolnitev zahteve za vzorčne ploščice, zagotovitev aplikacije za strehe).

Če je obdelava podatkov potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe, je posredovanje podatkov obvezno za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V tem primeru soglasje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ni potrebno. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zagotovi osebnih podatkov, ki se obdelujejo za te namene, se lahko zgodi, da CREATON z tem posameznikom ne bo mogel skleniti pogodbe ali izpolniti izvajanje že sklenjene pogodbe.

Razen zgoraj navedenega ima lahko družba CREATON tudi zakonite interese za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti, vendar pa ne izključno, če je obdelava podatkov potrebna za preverjanje izpolnjevanja pravnih obveznosti, ki veljajo za družbo CREATON, v tekočih uradnih, pravnih ali drugih uradnih postopkih ali za predložitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri obdelavi podatkov na podlagi zakonitih interesov družbi CREATON ne zagotovi svojih osebnih podatkov, se lahko zgodi, da družba CREATON posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo mogla zagotoviti ustreznih storitev.

 

3. UPRAVIČENCI DO SEZNANITVE S PODATKI

CREATON lahko posreduje osebne podatke svojim sodelujočim partnerjem kot neodvisnim upravljavcem podatkov za oblikovanje in pošiljanje neposrednega trženja in novic, odstranjevanje nevarnih odpadkov, Natečaja v gradnji gradu in druge dogodke v primerih iz točk 2, 4, 5 in 7 Priloge št 1..

Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo osebe, ki pripadajo družbi CREATON ali organizacijam zgoraj opredeljenih sodelujočih partnerjev, ki imajo ustrezne pooblastitve za dostop do podatkov in katerih dostop do podatkov je nujno potreben in nujen za izpolnjevanje njihovih pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

 

4. OBDELOVANJE PODATKOV

Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo osebe, ki pripadajo družbi CREATON ali organizacijam zgoraj opredeljenih sodelujočih partnerjev, ki imajo ustrezna pooblastitve za dostop do podatkov in katerih dostop do podatkov je nujno potreben in nujen za izpolnjevanje njihovih pogodbenih ali zakonskih obveznosti. 

CREATON sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da obdelovalci podatkov, ki delujejo v njegovem imenu in za njegov račun, obdelujejo osebne podatke, ki so jim posredovani, skladno z navodili družbe CREATON ter skladno z veljavno madžarsko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije o varstvu podatkov.

 

5. ČAS OBDELOVANJA PODATKOV

Trajanje obdelave je določeno v Prilogi št 1. Po izteku obdobja shranjevanja podatkov, določenega v Prilogi št. 1, CREATON izbriše ali anonimizira obdelane podatke.

Družba CREATON ni dolžna izbrisati zgoraj opisane podatke, če ima družba CREATON zakonit interes, ki zahteva, da se podatki hranijo dlje od zgoraj navedenega obdobja, ki je določeno za hrambo teh podatkov. Takšen zakoniti interes lahko med drugim vključuje uporabo podatkov kot dokazov v sodnih in tudi drugih uradnih postopkih ali za dokazovanje izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca v tekočih upravnih, pravnih ali drugih uradnih postopkih.

V primeru zahteve sodišča ali drugega organa mora upravljavec podatkov zapisane podatke nemudoma poslati sodišču ali drugemu organu.

 

6. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, V ZVEZI Z OBDELAVO PODATKOV.

Usklajeno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico: (i) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov; (ii) zahtevati popravek svojih osebnih podatkov; (iii) zahtevati izbris svojih osebnih podatkov; (iv) zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov; (v) uveljavljati prenosljivost podatkov v zvezi s svojimi osebnimi podatki; in (vi) ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov.

  • (i) Pravica do dostopa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do povratnih informacij o tem, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne, in, če se obdelava izvaja, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in nekaterih informacij v zvezi z obdelavo. Pravica do dostopa med drugim vključuje naslednje informacije: namen obdelave, kategorije obdelanih podatkov, prejemnike, ki so jim bili podatki razkriti. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec.
  • (ii) Pravica do popravka: V določenih primerih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se na njegovo zahtevo popravijo netočni osebni podatki v zvezi z njim ali dopolnijo nepopolni osebni podatki.
  • (iii) Pravica do popravka: V določenih primerih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se na njegovo zahtevo popravijo netočni osebni podatki v zvezi z njim ali dopolnijo nepopolni osebni podatki.
  • (iv) Pravica do omejitve obdelave: V določenih primerih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se na njegovo zahtevo obdelava osebnih podatkov, ki so povezani z njimi omeji. V takšnih primerih se lahko zadevni podatki obdelujejo le za posebne namene.
  • (v) Prenosljivost podatkov: V določenih primerih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima lahko tudi pravico zahtevati neposreden prenos osebnih podatkov med upravljavci, če je to tehnično izvedljivo.
  • (vi) Pravica do ugovora: V določenih primerih ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, in v takih primerih upravljavec ne sme več obdelovati podatkov.

V zvezi z zgornjimi pravicami vas prosimo, da upoštevate, da je v nekaterih primerih zaradi narave podatkov izpolnitev določene zahteve nemogoča ali omejena ter da zgornje pravice niso neomejene in so lahko predmet pogojev v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko navedene pravice uveljavlja tako, da pošlje pismo na naslov družbe CREATON, naveden v točki št.1 tega obvestila, ali pošlje elektronsko sporočilo na njen elektronski naslov. CREATON družba bo na tovrstne zahteve odgovorila v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v 1 (enem) mesecu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vloge pritožbe pri nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (sedež: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-1.; +36 (1) 391-1400 ali +36/30 683-5969; e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu, spletna stran: www.naih.hu) ali po svoji izbiri pri sodišču v kraju svojega stalnega ali začasnega prebivališča.

 

7. PRIROČNIK ZA RAVNANJE S PIŠKOTKI

Naše obvestilo o piškotkih, ki vsebuje vse informacije o tem, kako CREATON uporablja piškotke in druge podobne tehnologije, si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.creaton.si/Pravilnik-o-piskotkih.

 

8. SPREMEMBE TEGA PRIROČNIKA

CREATON ima pravico spremeniti v tem priročniku navedeno v primeru sprememb v pravnem okolju ali pri dejavnostih upravljanja podatkov. Datum zadnje posodobitve navajamo na koncu tega priročnika. Prosimo, da ta Priročnik občasno pregledujete in si tako zagotovite najnovejše informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Datum zadnje spremembe: 28.8.2023.

PRILOGA št. 1

Družba CREATON South-East Europe Kft. kot upravljavec podatkov obdeluje spodaj navedene osebne podatke za naslednje namene, na naslednjih pravnih podlagah in za naslednje časovno obdobje v okviru svojih dejavnosti trženja in prodaje:

 

Št.
 
Ime in namen obdelaveObseg obdelanih osebnih podatkovPravna podlaga za obdelavoČas obdelave podatkov
1.

Obravnava poizvedb strank:

Upravljanje poizvedb, poslanih po elektronski pošti na naslov info@creaton.hu ali z izpolnitvijo različnih kontaktnih obrazcev na spletni strani www.creaton.si.

Osebni podatki, ki jih stranka navede v poslanem e-mail sporočilu ali pri izpolnjevanju ustreznega obrazca (ime, elektronski naslov, telefonska številka, poštna številka).

Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6( odstavek1)(točka a) GDPR]

Zakoniti interes upravljavca ali tretje osebe [člen 6(1)(f) SUVP]: Družba CREATON ima pravni interes, da z upravljanjem podatkov zagotovi učinkovito obravnavo poizvedb in pritožb strank, prejetih na elektronski naslov info@creaton.hu.

5 let

2.

Neposredna tržna sporočila:

Pošiljanje vrstnih e-mail sporočil za neposredno trženje osebam, ki se naročijo na spletno mesto www.creaton.si, predvsem v trženjske in izobraževalne namene.

Identifikacijski podatki (ime, e-poštni naslov, telefon, naslov)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
3.

Aplikacija za oblikovanje strehe in fasade:

Delovanje aplikacije Oblikovalec za streho in fasado, ki je na voljo na spletni strani https://visualizer.creaton.hu/ (dostopna tudi prek spletne strani creaton.hu). S pomočjo aplikacije lahko obiskovalci z izdelki CREATON oblikujejo streho in fasado svoje hiše. Po opravljeni registraciji, lahko shranite svoje delo, ga delite z drugimi ali stopite v stik s podjetjem CREATON.

Identifikacijski podatki (ime in priimek, e-poštni naslov)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6( odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
4.

Poslovno glasilo:

Pošiljanje spletnih novic obstoječim poslovnim partnerjem (krovcem, trgovcem, arhitektom, generalnim izvajalcem) o morebitnih spremembah in promocijah storitev družbe.

Identifikacijski podatki (ime, e-poštni naslov)Zakoniti interes upravljavca ali tretje osebe [člen 6(1)(f) SUVP]:
Družba CREATON ima pravni interes, da lahko z upravljanjem podatkov svoje poslovne partnerje ustrezno obvešča o spremembah ali načrtovanih prihodnjih spremembah svojih storitev in o promocijah v zvezi z temi.
1 leto po prenehanju partnerstva.
5.

Program Zeleni projekt

S prosilcem storitve za odstranjevanje nevarnih odpadkov v okviru programa Zeleni projekt, sklene pogodbo in upravlja odstranjevanje nevarnih odpadkov s pomočjo zunanjega ponudnika storitev.

IIdentifikacijski podatki (ime, naslov, e-poštni naslov, telefon, naslov bivališča, bančni podatki itd.)Izvajanje pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6(odstavek 1)(točka b) GDPR]15 let po zaključku programa.
6.

Prošnja vzorca strešnika:

Vzorec zahtevkov za strešnike s strani registriranih uporabnikov storitve prek spletne strani www.creaton.si. Zainteresirane potencialne stranke lahko naročijo vzorec izbranega izdelka.

Identifikacijski podatki (ime, naslov, e-poštni naslov, telefon, ime podjetja)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
7.

Upravljanje podatkov, povezanih z dogodki:

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo podatkovnih listov obiskovalcev na različnih prireditvah, da bi olajšali prihodnje stike in sodelovanje.

Identifikacijski podatki (ime, naslov, e-poštni naslov, telefon)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
8.

Obdelava podatkov v zvezi s strokovnim usposabljanjem:

Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo podatkovnih listov obiskovalcev za Madžarsko zbornico arhitektov in Regionalno zbornico arhitektov med različnimi strokovnimi usposabljanji, da se udeležencu priznajo kreditne točke za usposabljanje.

Identifikacijski podatki (ime, naslov, registrska številka, e-poštni naslov), ime pristojne regionalne zborniceSoglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
9.

Upravljanje podatkov v zvezi z organizacijo strešnega lepotnega tekmovanja:

Obdelava osebnih podatkov, posredovanih med sodelovanjem na natečaju »Lepotno tekmovanje streh«, ki ga organizira CREATON.

Identifikacijski podatki (ime, naslov, telefon, e-mail naslov)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
10.

Izpolnjevanje obveznosti aplikacije MyCREATON:

Registrirani uporabniki storitve lahko z izpolnjevanjem določenih pogojev zaslužijo zamenljive CREACOIN-e.

Identifikacijski podatki (ime, naslov, e-poštni naslov, telefon, ime podjetja)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.
11.

Jesenske in spomladanske promocije:

Končni uporabniki imajo možnost, za prostovoljno izpolnitev obrazca za stik s podjetjem CREATON in da jih naši sodelavci kontaktirajo z občasnimi promocijami.

Identifikacijski podatki (ime, e-pošta, naslov)Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica privolitve, vendar največ eno leto, kar je konec promocijskega obdobja.
12.

Možnost prijave na pošiljanje biltena:

Končni uporabniki se lahko prostovoljno naročijo na naše biltene na naših spletnih mestih.

Identifikacijski podatki (ime, e-poštni naslov, poštna številka, telefonska številka).Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki [člen 6 (odstavek1)(točka a) GDPR]Do preklica soglasja.