Prezračevanje

Prezračevanje

Prezračevanje zračne reže pod strešno konstrukcijo je z vidika gradbene fizike izjemnega pomena. Poleti lahko sončno sevanje v spodnji ravnini strešnika povzroči segrevanje zraka do 70-80 °C. Odvajanje segretega zraka je zelo pomembno, ker če tega ni, količina toplote močno prispeva k toplotni obremenitvi notranjega prostora s toplotno izolacijo. V zimskem času pa lahko vlažni zrak kondenzira, kar povzroča težave z vlago in težave z zaščito lesa.

Sistem dodatne opreme CREATON z uporabo različnih prezračevalnih strešnikov zagotavlja varno odvajanje prezračevalnega zraka. Tako je rešeno točkovno prezračevanje v strešni ploskvi in vzdolžno prezračevanje pod slemenom.

Vsi dodatki, ki se uporabljajo za prezračevanje, so originalen izdelek CREATON in so rezultat posebne inovacije.

 

Dodatni elementi za prezračevanje

 

Stiskani keramični strešniki

Zračnik

Zračnik

Dodatni element, t. i. prezračevalna točka za vstopni in izstopni prezračevalni zrak pri slemenu, nagnjenih robovih, strešnih prebojih, pod in nad strešnimi okni. Uporabljena količina zahteva ločeno dimenzioniranje, vendar se običajno uporablja 1-1 kos med dvema špirovcema.  Pri strešnikih Balance je prezračevalni prerez 37,5 cm2.

Slemenski zračnik

Slemenski zračnik

Optimalna rešitev za prezračevanje zračne reže pod streho na najvišji točki in poteka vzdolž črte pod slemenom. Za to najbolj ustreza uporaba slemenskih zračnikov. Posebna zasnova slemenskega zračnika zagotavlja zaščito pred padavinami in izpust prezračevalnega zraka skozi umaknjen lamelni sistem.  Z uporabo tega izdelka lahko opustimo uporabo slemenske folije in nam omogoča uporabo CREATON-ovega posebnega FIRSTFIX sistema za pritrjevanje slemenjakov.

Narejeni so v desni in levi izvedbi kot slemenski priključni zračnik-krajnik, kot polovični strešnik in kot dvovalovnik.

Vlečeni keramični strešnik (bobrovec, zareznik)

Zračnik

Zračnik 

Dodatni element, t. i. prezračevalna točka za vstopni in izstopni prezračevalni zrak pri slemenu, nagnjenih robovih, strešnih prebojih, pod in nad strešnimi okni. Uporabljena količina zahteva ločeno dimenzioniranje, vendar se običajno uporablja 1-1 kos med dvema špirovcema.  Pri bobrovcih in zareznikih je prezračevalni prerez 25 cm2.

v primeru bobrovca in zareznika so izdelani tudi v velikosti osnovnega strešnika s prezračevalnim prerezom 10 cm2 po kosu.

Pri pokrivanju z bobrovci v polju prezračevalnih strešnikov zračnika s prezračevalnim premerom 10 cm2 ne moremo uporabiti v neprekinjeni vrsti, saj je razlika v debelini osnovnega strešnika in zračnika.

Slemenski zračnik

Slemenski zračnik

Optimalna rešitev za prezračevanje zračne reže pod streho na najvišji točki in poteka vzdolž črte pod slemenom. Za to najbolj ustreza uporaba slemenskih zračnikov. Pri dvojnem kritju z bobrovci zaradi videza enakomerne pokritosti je priporočljivo uporabiti slemenske zračnike s prezračevalnim premerom 10cm2.

Betonski strešnik

Zračnik

Zračnik

Dodatni element, t. i. prezračevalna točka za vstopni in izstopni prezračevalni zrak pri slemenu, nagnjenih robovih, strešnih prebojih, pod in nad strešnimi okni. Uporabljena količina zahteva ločeno dimenzioniranje, vendar se običajno uporablja 1-1 kos med dvema špirovcema.  Pri različnih betonskih strešnikih je prezračevalni prerez: 30, 33, 36, 40 cm2.